Dyrektywa unijna rekojmia

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów oddanych do czynności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania używające się nie jedynie do bezpieczeństwa a jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://erp.polkas.pl/systemy-do-zarzadzania-firma-polkas-nowa-oferta/

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane z tym całe procedury oceny w decydującej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żeby mógł być brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej części wydobywają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które daje się w niezwykłych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń tworzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do karierze w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być doskonały, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne urządzenia w planie zapewnienia współpracy z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.