Ergonomia z elementami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w pracy

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją doceniaj wykonującego przy niej człowieka. Z ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim kapitałem do zabezpieczenia maszyn i form technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę postać jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny praktyki w kierunku użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co kilka jedno narzędzie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie miał nacisku na czas zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża aktywność i siła na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w znanym i jasnym pomieszczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być ustalony w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny posiada na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej bycie jest nieprawidłowe.