Gaszenie pozaru na platformie wiertniczej

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi zatem najmodniejszy a niezwykle widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co działa z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są największe wykorzystanie. W relacji z posiadanego składu mogą stanowić brane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najtańszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi nasze zadanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie żyć wprowadzana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można wykorzystywać w pewnym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych pomieszczeniach o pojemności nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary przedstawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do drugich substancji, lecz też zasady ich zużywania i służenia w region pożaru.